DÖRTLER GARANTİSİ

Dörtler Hakkımızda

GARANTİ

Garanti şartlarımız;

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 15 (onbeş) gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirtilen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 (bir) yıl içerisinde; aynı arızanın 2 (iki) den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 (dört) ten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 (altı) dan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arıza tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmedi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurulabilir.